Společnost Otevřená rodina byla založena v roce 1993 v Českých Budějovicích jako charitativní organizace na podporu opuštěných dětí, které mohou dostat šanci v náhradních rodinách. Naše společnost vychází z křesťanských principů lásky a pomoci, proto je nazývána otevřenou (přijímající) rodinou. Pomáháme i dětem, které již prošly dětským domovem nebo jsou v nějaké tíživé situaci a zároveň podporujeme pěstounské rodiny. Mapujeme jejich potřeby, a to jak materiální, tak psychické i duchovní. Spolupracujeme s Diecézní charitou, azylovými domy, okresním úřadem, nadačním fondem Rozum a cit a Střediskem pro rodinu a mezilidské vztahy.
Projekty, které jsme dosud realizovali: největším a zároveň motivujícím projektem byla rekonstrukce venkovského stavení v Drahotěšicích, které od roku 1996 slouží jako pěstounské zařízení s možností pobytů potřebných mladých lidí. Dalšími projekty, které jsme finančně podpořili, byly Soukromý dětský domov v Úrazu u Nemyšle, domek pro pěstounskou rodinu ve Vidově a azylové bydlení pro mladé rodiny ve Vrátě. Společnost Otevřená rodina je také hlavním iniciátorem vzniku knihy „Prožívat několik životů“, která má za cíl pravdivě informovat širokou veřejnost a především budoucí pěstouny o přínosech i problémech pěstounské péče.
Na těchto projektech se finančně podílely jak velké nadace, např. Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Výbor dobré vůle, Nadace rozvoje občanské společnosti, nadační fond Rozum a cit, tak sponzoři a jednotliví dárci.
Také několikrát do roka organizujeme pro pěstounské rodiny různé akce, výlety, happeningy, pořádáme koncerty poslechové i benefiční, prodejní výstavy, přednášky pro pěstouny i veřejnost, letní tábory pro děti a v poslední době rozjíždíme studentskou výpomoc v pěstounských rodinách s úklidem, doučováním dětí, občasným pohlídáním či brigádou. Naším cílem je zlepšovat podmínky v pěstounských rodinách (kde je mnohdy i 10 dětí), propagovat přijímání dětí z dětských domovů do rodin, aby co nejvíce těchto zapomenutých dětí poznalo lásku domova a aby jejich děti nemusely poznat chladné zdi ústavů.

Mgr. Jarmila Voběrková –  předsedkyně sdružení, sociální pracovnice

KVALIFIKACE

  • Pedagog pro 2.stupeň
  • Arteterapeutka
  • Sociální pracovnice

VZDĚLÁNÍ

  • 2011 – 2015 JCU Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, Ateliér arteterapie
  • 2013 – 2014 Kurz NRP pohledem rodinných terapeutů podle Chvály a Trapkové
  • 1984 – 1990 JCU Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích,obor RJ-V

SEZNAM ČLENŮ SOR

Jan Voběrek, nar.16.4.1958, dtto

Jaroslav Klabouch, nar.10.3.1965, Adamov 175, p.Rudolfov 37371

Ludmila Klabouchová, nar.20.9.1963 dtto

Dana Pekárková, nar.29.4.1970, Pod lesem 616,p.Rudolfov 37371

Jan Pekárek, nar.7.12.1964 dtto

Lenka Pelikánová, nar.21.1.1966, Drahotěšice 121,p.Hluboká n/Vlt. 37341

Ladislav Pelikán, nar.9.4.1963 dtto

Barbora Žáková, nar.5.5.1965, 28.října 268,p.Soběslav 39201

Radek Žák, nar.23.7.1967 dtto

Renata Zajfertová, nar.8.12.1962, U Starých stodol 188, Vodňany 38901

Vladimír Zajfert, nar.15.1.1962, dtto

Jana Kaprálová, nar.16.9.1963, Na Vyhlídce 202,Nové Hrady

Oldřich Kaprál, nar.26.5.1962 dtto

Dagmar Veselá, nar.31.12.1956, Chvalešovice 12,Týn nad Vltavou 37501

Jan Veselý,nar.19.11.1955,dtto

Jana Vítovcová, nar.21.7.1962, Kočín 40, Týn nad Vltavou 37501

Jiří Vítovec, nar.12.8.1960 dtto

Ivana Chvátalová, nar.19.6.1970, Chotýčany 85, 37362

Libor Chvátal, nar.19.9.1966 dtto

Eva Marčíková, nar.9.1.1963, Drahotěšice 15,p.Hluboká n/Vlt. 37341

Vítězslav Marčík, nar.1.5.1963 dtto

Josef Bíca, nar.9.10.1945, Kap.Jaroše 21,České Budějovice 37008

Jindřiška Hledíková, nar.23.3.1956, Srubecká 13, Dobrá Voda 37316

Věra Michalová, nar.20.5.1947, Srubec 207, České Budějovice 37006

Helena Pinkavová, nar.9.9.1949, Zahradní 312, Lomnice 37816

Napsat komentář