Od září 2014 máme od Krajského úřadu Jihočeského kraje pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

– pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst.1 písm. a) zákona o SPOD),

– uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona o SPOD,

– poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověření osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona o SPOD), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona o SPOD),

uvedené činnosti budou vykonávány v terénu ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností České Budějovice

– pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona o SPOD),  

a činnost bude vykonávána v prostorách Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na adrese Kněžská 8, České Budějovice

Napsat komentář