20. – 21.3.2015

Seminář – ZVLÁDACÍ DOVEDNOSTI PĚSTOUNA

na Teologické fakultě v Českých Budějovicích

komunikace, emoce – zátěžová odolnost – řešení konfliktních situací

Výchova dětí v náhradních rodinách představuje běh na dlouhou trať, během kterého se pěstouni mohou setkat a nezřídka také setkávají s náročnějšími momenty, těžkými chvílemi. Cílem našeho dvoudenního semináře bude proto zaměřit se na rozvoj osobních dovedností, které mohou později pomoci střety, náročnější rozhovory a chvíle zvládnout, ustát pokud možno bez poškození vztahů s dětmi i bez poškození vlastního zdraví.  Podle zásady „připraveným štěstí přeje“.

Seminář bude veden převážně diskusní a nácvikovou formou, bude průběžně navazovat na zkušenosti a potřeby přítomných a tam, kde třeba, usilovat o doplnění a posílení jejich osobních zvládacích dovedností.

Obsahové priority semináře:

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PRAXI

  • Zásady, postupy účinné, účelné a přitom respektující komunikace, vedoucí k otevřenosti, důvěře ve vztahu a k podpoře rozvoje dětí – jejich sebevědomí, svobody a odpovědnosti
  • Emoce v komunikaci, jak s nimi pracovat u sebe i u dětí
  • Komunikační techniky a postupy pro zvládání konfliktních situací nebo náročnějších momentů v rozhovorech

OSOBNÍ ZÁTĚŽOVÁ ODOLNOST A KONDICE

  • Průběžná, dlouhodobá péče o osobní kondici a zdroje sil jako předpoklad zvládnutí své role
  • Osobní zdroje a ztráty – workshop s cílem uvědomit si své hlavní „trhliny“, kterými nám mohou unikat síly, a zdroje, ze kterých naopak čerpáme. Společné zamyšlení se nad možnostmi, jak eliminovat, oslabit ztráty a naopak posílit své zdroje sil, kontakt s nimi a čerpání z nich.

NÁROČNĚJŠÍ SITUACE V KOMUNIKACI A VZTAZÍCH

  • Nácvik vedení obtížnějších rozhovorů, případně moderovaná týmová diskuze s využitím prvků, osvědčených v bálintovských skupinách

P1020491 P1020495 P1020499 P1020509 P1020513 P1020515 P1020517 P1020520 P1020523 P1020531